Thứ năm, 17/01/2019, 07:32:21 AM (GMT+7)

Giải Báo chí với phát triển bền vững

(12:36:19 PM 13/07/2018)
(Tin Môi Trường) - “Giải Báo chí với phát triển bền vững” do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức nhằm hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững. Giải thưởng sẽ được trao cho các bài viết thuộc hai lĩnh vực: giới và môi trường.

Giải[-]Báo[-]chí[-]với[-]phát[-]triển[-]bền[-]vững

Lễ phát động Giải Báo chí với phát triển bền vững

 

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA 
 
Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc được xem như là định hướng mang tính toàn cầu và mỗi quốc gia cần phải đặt ra các mục tiêu phù hợp với bối cảnh của quốc gia để thực hiện. 
 
17 Mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).
 
Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Trách nhiệm tham gia vào phát triển bền vững thuộc về tất cả mọi người (nhà nước, NGOs, doanh nghiệp, mỗi người dân,...). Trong đó, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền thông phát triển bền vững, giúp xã hội nhận thức được vai trò của mình. 
 
Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức “Giải Báo chí với phát triển bền vững”. Đây là một sáng kiến truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững.
 
Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
 
II. GIẢI - ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – ĐỒNG HÀNH
 
Tên gọi: Giải Báo chí với phát triển bền vững
 
Tên tiếng Anh: Journalism for Sustainable Development Award (viết tắt là JSD Award)
 
Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED)
 
Đơn vị đồng hành:
 
Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC),
 
Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)
 
Đơn vị tài trợ: 
 
Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI); 
 
CARE International;
 
Diễn đàn Bảo vệ trẻ em; 
 
Công ty TNHH Huy Long An – Mỹ Bình; 
 
OMEGA Media Worldwide., JSC;
 
III. THỂ LỆ GIẢI
 
Quy định chung
 
Lịch trình giải

 
Phát động Giải: 28/6/2018.

 
Hạn cuối nhận bài: 31/10/2018

 
Trao giải: Cuối tháng 11/2018. 
 
Sản phẩm dự giải
 
Người gửi phải là tác giả hợp pháp của sản phẩm, hoặc là người được tác giả hợp pháp ủy quyền và được cơ quan báo chí ủng hộ. 
 
Sản phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic,...).
 
Sản phẩm tham dự có thể là một bài báo hay loạt bài. Trường hợp sản phẩm dự thi là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước năm 2018 và năm 2018 vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự.
 
Các sản phẩm dự thi phải là bài tự sản xuất. Không hạn chế số lượng và đề tài tham gia đối với mỗi tác giả. 
 
BTC có quyền sử dụng các sản phẩm dự giải trong các báo cáo, nghiên cứu hay trích dẫn lại, đăng tải trên website của BTC và các hoạt động phi lợi nhuận khác.
 
Cách thức tham gia:  
 
Các tác giả chủ động gửi tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn  theo mẫu đăng ký (kèm theo).
 
Cộng đồng có thể đề cử sản phẩm báo chí dự giải đến BTC: jsd@red.org.vn hoặc tại website chính thức của Giải http://jsd.phattrien.vn . Ban thư ký sẽ liên hệ với tác giả để hoàn thiện các thủ tục tham dự giải.
 
1.4 Các lĩnh vực Giải
 
1.4.1 Giải lĩnh vực Giới 
 
Đây là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho mục tiêu đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái (Mục tiêu số 5 VSDGs). 
 
Các chủ đề ưu tiên của năm 2018:
 
Định kiến giới
 
Bạo lực gia đình, bạo hành giới
 
Sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản.
 
Giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
 
Phụ nữ và tiếp cận thông tin
 
Phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng
 
Sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội
 
LGBT
 
Bảo vệ trẻ em
 
1.4.2. Giải lĩnh vực Môi trường: 
 
Đây là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho sự chung sống hài hòa giữa con ngời và thiên nhiên (Mục tiêu số 7, 13, 14 và 15 VSDGs). 
 
Một số chủ đề ưu tiên của năm 2018:
 
Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo
 
Canh tác bền vững
 
Rác thải đại dương 
 
Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp
 
Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng
 
Bảo vệ động vật hoang dã
 
1.5. Các tiêu chí chính:
 
Tính lan tỏa, tác động của sản phẩm dự thi.
Tính chuẩn mực của báo chí.
Cách tiếp cận phát triển bền vững (Giới, môi trường và sự tham gia).
1.6 Giải thưởng
 
Giải A: 20 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.
Giải B: 15 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
Giải C: 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
* Số lượng các giải A, B, C tùy theo chất lượng sản phẩm BTC thu được.
 
IV. BAN GIÁM KHẢO 
 
Ban giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, chính sách, phát triển từ các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí, các tổ chức phát triển quốc tế và Việt Nam.

 V. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 
Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về sản phẩm dự Giải hoặc kết quả trao Giải. BTC Giải có trách nhiệm xem xét và hồi âm, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại. Không xem xét khiếu nại không có tên, địa chỉ rõ ràng.
 
Tác giả tham dự giải chịu trách nhiệm trước BTC và pháp luật về bản quyền của tác phẩm. Nếu có vi phạm pháp luật liên quan và Thể lệ này, BTC sẽ loại, thu hồi Giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
MẠNH CƯỜNG
Loading...
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Giải Báo chí với phát triển bền vững

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
Ảnh môi trường
Đường dây nóng
Cảnh báo cháy rưngTHCM
 Đừng bảo vệ môi trường chỉ bằng mồm!

Đừng bảo vệ môi trường chỉ bằng mồm!

(Tin Môi Trường) - Mới đây công ty nghiên cứu thị trường GCOMM đưa ra số liệu 99% người trong 600 người tham gia khảo sát cho biết sử dụng các dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến ít nhất 2-3 lần/tháng. Gần một nửa số đó sử dụng 2-3 lần/tuần bằng dịch vụ đặt thức ăn thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Hà Nội và TP. HCM trong tháng 12/2018.

Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Và Giải Trí Vô Ưu
 Khi xảy ra nguyệt thực, Mặt Trăng có màu gì?

Khi xảy ra nguyệt thực, Mặt Trăng có màu gì?

(Tin Môi Trường) - Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên đường thẳng, Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất nên chỉ nhận được một phần ánh sáng Mặt Trời.

Banner QC
 Trên 4.600 tỷ đồng bổ sung quy hoạch phòng, chống thiên tai

Trên 4.600 tỷ đồng bổ sung quy hoạch phòng, chống thiên tai

(Tin Môi Trường) - Chiều 11/1, tại thành phố Sơn La, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố rà soát, bổ sung quy hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho các nội dung quy hoạch là 4.663,7 tỷ đồng.

Kết nối yêu thương
Loading...
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI