»

Thứ tư, 20/06/2018, 09:06:12 AM (GMT+7)

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

(09:06:51 AM 16/09/2016)
(Tin Môi Trường) - Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.

[-]Poster[-]của[-]Chiến[-]dịch[-]Làm[-]cho[-]thế[-]giới[-]sạch[-]hơn[-]năm[-]2016[-]

Poster của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016


Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch năm 2016 là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của các đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.


Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên toàn quốc, trong đó các hoạt động chính được Bộ tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 với các hoạt động chính:


1. Tổ chức Lễ phát động và ra quân thu gom rác thải đô thị hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại thành phố Tam Kỳ.


Chương trình được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại đường Bạch Đằng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngay sau lễ phát động Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động:


Tổ chức ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường Bạch Đằng, vớt rác trên sông Bàn Thạch thành phố Tam Kỳ;


Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam ký biên bản bàn giao, cam kết cho Ủy nhân dân Phường Phước Hòa quản lý, duy trì hoạt động bảo vệ môi trường tại công trình.


Đoàn viên thanh niên tại Quảng Nam sẽ tổ chức diễu hành tuyên truyền và cổ động về chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các nội dung về bảo vệ môi trường;


  Ra quân thu gom rác thải và vệ sinh môi trường tại thành phố Hội An với sự tham gia của các và các tổ chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và lãnh đạo địa phương.


2. Khóa Tập huấn về "Ảnh hưởng của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe cộng đông".


Khóa tập huấn về "Ảnh hưởng của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe cộng đông" được tổ chức từ ngày 16 - 17 tháng 9 năm 2016 tại khách sạn Phương Thư Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cơ quan quản lý cấp trung ương, địa phương về rủi ro, tác hại do các hoạt động đốt ngoài trời qua đó giúp các cán bộ tham gia tập huấn có những đề xuất, xây dựng kế hoạch tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong xây dựng các chính sách giảm thiểu đốt ngoài trời, xử lý rác thải bảo vệ môi trường tại địa phương.


3. Tổ chức lớp học môi trường


Lớp học môi được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Lớp học nhằm giúp các em học sinh hiểu và nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phân loại, thu gom rác và hình thành phong cách sống thân thiện với môi trường, hài hòa và bảo vệ thiên nhiên.


4. Chương trình đổi Pin sinh thái


Được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2016 tại chợ Tam Kỳ và khu siêu thị Co.op mart, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chương trình hướng đến các hoạt động bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng thông qua khuyến khích sử dụng sản phẩm pin sinh thái và thu hồi sản phẩm thải bỏ chứa hóa chất độc hại theo quy định của nhà nước.


5. Hỗ trợ công trình môi trường gắn với cuộc sống cộng đồng


Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Quảng Nam công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất thiết kế khoảng 20m3/ngày, đêm với tổng kinh phí đầu tư cho công trình là 01 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là mô hình điểm xử lý nước thải sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường cho cộng đồng.


6. Khóa tập huấn phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường dành cho doanh nghiệp.


Nhằm tăng cường việc thực thi một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối tượng doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Khóa tập huấn phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường dành cho doanh nghiệp” từ ngày 13 – 15/9 tại Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Đà Nẵng (Quốc Lộ 1A, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu,Tp. Đà Nẵng), sau khóa tập huấn tại Đà Nẵng, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường sẽ tiếp tục triển khai các lớp học khác cho cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước. 


Quan điểm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và môi trường về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016:


- Các địa phương lựa chọn 01 điểm nóng về rác thải đô thị trên địa bàn để tổ chức các hoạt động thu gom, làm sạch, sau đó bàn giao công trình cho các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương để quản lý, bảo vệ và duy trì chất lượng môi trường tại điểm nóng.


- Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 cần hạn chế việc tổ chức mitinh, tránh hình thức, phô trương;


- Các hoạt động cần được triển khai cụ thể, thiết thực và phải mang tính liên tục và gắn kết với chủ đề, hướng về cộng đồng và huy động tốt sự tham gia của cộng đồng và giải quyết tốt vấn đề nóng tại địa phương.

Thông tin về môi trường đô thị Việt Nam:


Tốc độ gia tăng của các đô thị: Năm 2000, nước ta có 649 đô thị thì năm 2005, con số này là 715 đô thị và đã tăng lên thành 755 đô thị lớn nhỏ vào giữa năm 2011 ( Nguồn Bộ Xây dựng, 2011).


Tốc độ gia tăng dân số của các đô thị: Năm 2009, dân số đô thị là 25,59 triệu người (chiếm 29,74% tổng dân số cả nước), đến năm 2010, dân số đô thị đã lên đến 26,22 triệu người (chiếm 30,17% tổng số dân cả nước) (Nguồn TCTK, 2011). Dự báo, đến năm 2015 dân số đô thị là 35 triệu người chiếm 38% dân số cả nước, năm 2020 là 44 triệu người chiếm 45% dân số cả nước và năm 2025 là 52 triệu người chiếm 50% dân số cả nước. (Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050).
 

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt ở các đô thị phát sinh trên toàn quốc tăng trung bình 10 ÷ 16 % mỗi năm. Tại hầu hết các đô thị, khối lượng CTR sinh hoạt chiếm khoảng 60 - 70% tổng lượng CTR đô thị (một số đô thị tỷ lệ này lên đến 90%). (Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011).
 

 Ước tính chỉ số phát sinh CTR đô thị trung bình ở Việt Nam trong những năm 2015, 2020, 2025 vào khoảng 1,2; 1,4; 1,6 kg/người/ngày (Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011).
   

có tăng nhưng vẫn còn khoảng 15÷ 17% CTR đô thị bị thải ra môi trường vứt vào bãi đất, hố đất, ao hồ, hoặc đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi trường. (Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2011).

Tin Môi Trường
Loading...
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Kế hoạch tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Đường dây nóng
THCMCảnh báo cháy rưng
Công Ty TNHH Truyền Thông Du Lịch Và Giải Trí Vô Ưu
 StratCap, AWECT-Amsterdam giúp Việt Nam trở thành nước đứng đầu thế giới về quản lý chất thải rắn

StratCap, AWECT-Amsterdam giúp Việt Nam trở thành nước đứng đầu thế giới về quản lý chất thải rắn

(Tin Môi Trường) - StratCap International đã thành lập một công ty hợp danh để đưa công nghệ Chuyển hóa Chất thải thành Điện năng Hiệu suất Cao đẳng cấp hàng đầu hiện đang vận hành tại một nhà máy một địa điểm lớn nhất Châu Âu tại Amsterdam, vào Việt Nam.

Banner QC
Loading...
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI