Thứ hai, 04/07/2022, 06:30:19 AM (GMT+7)

Chương trình công nhận danh hiệu năng lượng xanh TP Hà Nội năm 2021

(15:56:51 PM 17/09/2021)
(Tin Môi Trường) - Dưới sự tài trợ của CHLB Đức, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (Hanoi IDC, thuộc Sở Công Thương Hà Nội) triển khai Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh TP Hà Nội năm 2021 (Green Energy Model Programme).
Chương[-]trình[-]công[-]nhận[-]danh[-]hiệu[-]năng[-]lượng[-]xanh[-]TP[-]Hà[-]Nội[-]năm[-]2021[-]
 
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
 
1.Thời gian nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức lễ trao giải
 
Thời gian nhận hồ sơ: Quý II – III năm 2021
 
Lễ trao giải: Quý IV năm 2021 
 
2.Tên sự kiện
 
Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội
 
3.Mục tiêu 
 
•Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội
 
•Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa, sáng tạo áp dụng công nghệ, công nghiệp thế hệ 4.0“ trong hệ thống trang thiết bị và quản lý năng lượng, xây dựng bộ chỉ số hiệu quả năng lượng nhằm nâng cao hệ suất năng lượng cho các hệ thống, công nghệ sử dụng nhiều năng lượng. 
 
•Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch (năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo) theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, ổn định và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.
 
4.Đối tượng tham gia chương trình
 
•Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm:
 
- Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với Cơ sở sản xuất công nghiệp;
 
- Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với Cơ sở là Công trình xây dựng.
 
•Công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên.
 
•Cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm).
 
5.Quyền lợi của các cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH
 
•Cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH sẽ được cấp giấy chứng nhận danh hiệu tương ứng với các mức đạt được; tôn vinh, quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của Thành phố theo quy định.
 
•Các Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH sẽ được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn tham dự các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia hoặc khu vực ASEAN.
 
6.Hình thức, danh hiệu, thời gian công nhận: 
 
•Danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (GREEN ENERGY in Major Energy User):
 
- Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao: Là Cơ sở đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;
 
- Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao: Là Cơ sở đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;
 
- Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao: Là Cơ sở đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.
 
•Danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH (GREEN ENERGY in Building):
 
- Công trình đạt danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao: Là Công trình đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;
 
- Công trình đạt danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao: Là Công trình đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;
 
- Công trình đạt danh hiệu Công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao: Là Công trình đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.
 
•Danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp (GREEN ENERGY in Large Energy User)  
 
- Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao: Là Cơ sở đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;
 
- Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao: Là Cơ sở đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;
 
- Cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao: Là Cơ sở đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.
 
•Thời gian công nhận danh hiệu:
 
Thời gian công nhận danh hiệu là 03 năm, kể từ ngày Cơ sở, Công trình xây dựng được công nhận danh hiệu.
 
7.Hội đồng đánh giá, chấm điểm
 
Hội đồng đánh giá được thành lập theo Quyết định của Phó Chủ nhiệm thường trực Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố; 
 
Hội đồng tổ chức họp đánh giá chấm điểm hồ sơ của các đơn vị theo Tiêu chí của Thành phố tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND Thành phố;
 
Hội đồng sẽ xếp hạng theo tổng số điểm đánh giá (từ cao xuống thấp) đối với từng loại hình công nhận; 
 
Hội đồng báo cáo bằng biên bản, đề xuất Thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố (Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội) công nhận danh hiệu sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH theo Tiêu chí của Thành phố.

8.Thủ tục nộp hồ sơ
 
Các cơ sở nộp hồ sơ (01 bản in hồ sơ và 01 bộ file mềm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến bộ phận thường trực: phòng Tiết kiệm năng lượng - Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội; Email: tietkiemnangluongscthanoi@gmail.com). 
 
9.Hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ
 
Để được hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ đăng ký:
 
•Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website của Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội http://khuyenconghanoi.gov.vn/home#/vn/so-cong-thuong-hn/news/704/moi-tham-gia-chuong-trinh-cong-nhan-co-so-su-dung-nang-luong-xanh-nam-2021 hoặc tại website Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam http://veecom.vn/  
 
•Hoặc liên hệ để được tư vấn trực tiếp trong quá trình lập hồ sơ qua:
 
T ( 84) 24 32 23 2971 | ( 84) 24 22 33 4455
 
E hailv.ecchanoi@gmail.com, hangnt1@vets.com.vn 
 
10.Các thông tin khác về chương trình
 
-Chương trình Công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội (Green Energy Model) do Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn Phát Triển Công Nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội trực tiếp triển khai với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, trong khuôn khổ Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (Dự án 4E) do CHLB Đức tài trợ.
 
-Chương trình nhằm đánh giá, công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh (Green Energy Model) theo Tiêu chí của Thành phố tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 và Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của UBND Thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
-Chương trình đã vận động, hướng dẫn trên 260 cơ sở tham gia đánh giá công nhận danh hiệu Cơ sở, công trình xây dựng sử dụng Năng lượng xanh, đã công nhận danh hiệu Năng lượng xanh cho 108 cơ sở, công trình xây dựng qua các năm.
 
-Năm 2020, Trung tâm đã hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn cho 04 cơ sở tham gia giải thưởng Tiết kiệm năng lượng ASEAN.
Chương trình hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công nghiệp thế hệ 4.0 trong hệ thống trang thiết bị và quản lý để nâng cao hệ suất năng lượng cho các hệ thống, công nghệ sử dụng nhiều năng lượng. Các cơ sở sản xuất, công trình xây dựng tham gia chương trình sẽ được đánh giá, cấp giấy chứng nhận danh hiệu 3 sao, 4 sao, 5 sao tương ứng với các mức đạt được; được tôn vinh, quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; và được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của Thành phố theo quy định.
 
Chương trình nhận hồ sơ tham dự đến hết tháng 10 năm 2021. Lễ trao giải được dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2021.
LÊ PHƯƠNG KHANH
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Chương trình công nhận danh hiệu năng lượng xanh TP Hà Nội năm 2021

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
CPECO
Không xả rác
CPECO  TA Coaching @tahealingcoaching
 Dự báo, xả lũ và tính mạng con người

Dự báo, xả lũ và tính mạng con người

(Tin Môi Trường) - 8 người chết đuối, 58.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều công trình và hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại sơ bộ hơn 370 tỉ đồng là những hậu quả ban đầu của trận lũ lớn hôm 30-11 tại Phú Yên.

Tin Môi Trường
 Rao bán chim săn mồi trên Facebook có vi phạm pháp luật?

Rao bán chim săn mồi trên Facebook có vi phạm pháp luật?

(Tin Môi Trường) - Theo phản ánh của ông Trần Hải Tú (Hải Dương), hiện trên Facebook có một số hội nhóm công khai mua bán chim săn mồi, chim hoang dã làm cảnh. Ông Tú hỏi, việc nuôi và mua bán loài động vật như trên có vi phạm pháp luật không?

VACNE 30 năm
Hội BVTN&MT Việt Nam
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI