»

Thứ năm, 17/10/2019, 13:53:12 PM (GMT+7)

Loài ếch cực độc có thể giết cả... voi Tin ảnh

(22:30:47 PM 09/06/2013)
(Tin Môi Trường) - Ếch phi tiêu có nguồn gốc ở châu Mỹ có thể tiết nọc độc giết 10 người hay thậm chí cả voi.

 

Ếch[-]phi[-]tiêu[-]có[-]nguồn[-]gốc[-]ở[-]châu[-]Mỹ[-]có[-]thể[-]tiết[-]nọc[-]độc[-]giết[-]10[-]người[-]hay[-]thậm[-]chí[-]cả[-]voi.[-]Ếch[-]phi[-]tiêu[-]thuộc[-]họ[-]Dendrobatidaevà[-]là[-]loài[-]có[-]màu[-]sắc[-]rực[-]rỡ,[-]long[-]lanh[-]nhất[-]thế[-]giới.
Ếch phi tiêu có nguồn gốc ở châu Mỹ có thể tiết nọc độc giết 10 người hay thậm chí cả voi. Ếch phi tiêu thuộc họ Dendrobatidaevà là loài có màu sắc rực rỡ, long lanh nhất thế giới.

 

Da[-]của[-]loài[-]ếch[-]này[-]có[-]khả[-]năng[-]tiết[-]ra[-]chất[-]độc[-]để[-]tự[-]vệ[-]cũng[-]như[-]tấn[-]công[-]những[-]kẻ[-]thù[-]luôn[-]luôn[-]rình[-]rập[-]muốn[-]ăn[-]thịt[-]chúng.
Da của loài ếch này có khả năng tiết ra chất độc để tự vệ cũng như tấn công những kẻ thù luôn luôn rình rập muốn ăn thịt chúng.

 

Loại[-]ếch[-]độc[-]này[-]có[-]sự[-]chuyển[-]sắc[-]từ[-]màu[-]vàng,[-]đỏ[-]dâu[-]đến[-]xanh[-]sapphire,[-]đen[-]hay[-]có[-]sự[-]pha[-]trộn[-]giữa[-]các[-]màu[-]khác[-]nhau.[-]Nhờ[-]những[-]màu[-]sắc[-]khác[-]lạ[-]đó,[-]chúng[-]cảnh[-]báo[-]những[-]kẻ[-]săn[-]mồi[-]rằng[-]sẽ[-]nguy[-]hiểm[-]nếu[-]đụng[-]đến[-]nó.
Loại ếch độc này có sự chuyển sắc từ màu vàng, đỏ dâu đến xanh sapphire, đen hay có sự pha trộn giữa các màu khác nhau. Nhờ những màu sắc khác lạ đó, chúng cảnh báo những kẻ săn mồi rằng sẽ nguy hiểm nếu đụng đến nó.

 

Tên[-]của[-]nó[-]bắt[-]nguồn[-]từ[-]việc[-]thổ[-]dân[-]da[-]đỏ[-]vùng[-]Trung[-]–[-]Nam[-]Mỹ[-]lấy[-]chất[-]độc[-]của[-]chúng[-]tẩm[-]vào[-]đầu[-]cái[-]mũi[-]phi[-]tiêu,[-]mũi[-]tên[-]phục[-]vụ[-]cho[-]quá[-]trình[-]săn[-]bắn[-]động[-]vật.[-][-]Trong[-]số[-]loài[-]ếch[-]phi[-]tiêu[-]độc[-]được[-]biết[-]đến[-]với[-]màu[-]sắc[-]sặc[-]sỡ[-]là[-]loại[-]màu[-]xanh[-]sapphire.
Tên của nó bắt nguồn từ việc thổ dân da đỏ vùng Trung – Nam Mỹ lấy chất độc của chúng tẩm vào đầu cái mũi phi tiêu, mũi tên phục vụ cho quá trình săn bắn động vật. Trong số loài ếch phi tiêu độc được biết đến với màu sắc sặc sỡ là loại màu xanh sapphire.

 

[-]Do[-]là[-]loài[-]ếch[-]độc[-]nên[-]vũ[-]khí[-]sát[-]thương[-]của[-]chúng[-]có[-]thể[-]giết[-]chết[-]10[-]người.[-]Ếch[-]phi[-]tiêu[-]xanh[-]không[-]bao[-]giờ[-]được[-]con[-]người[-]nhìn[-]thấy[-]ở[-]dưới[-]nước[-]bởi[-]khả[-]năng[-]bơi[-]lội[-]rất[-]kém[-]của[-]chúng.[-]Chúng[-]bị[-]như[-]vậy[-]là[-]do[-]thiếu[-]lớp[-]màng[-]ở[-]đai[-]các[-]ngón[-]chân.
Do là loài ếch độc nên vũ khí sát thương của chúng có thể giết chết 10 người. Ếch phi tiêu xanh không bao giờ được con người nhìn thấy ở dưới nước bởi khả năng bơi lội rất kém của chúng. Chúng bị như vậy là do thiếu lớp màng ở đai các ngón chân.

 

Ếch[-]sọc[-]lưng[-]vàng[-]là[-]một[-]trong[-]4[-]chi[-]ếch[-]phi[-]tiêu[-]độc[-]nhất.[-]Nhưng[-]nó[-]chứa[-]ít[-]độc[-]tính[-]hơn[-]chỉ[-]có[-]thể[-]gây[-]đau[-]đớn,[-]co[-]giật[-]nhẹ[-]và[-]thậm[-]chí[-]tê[-]liệt[-]trong[-]một[-]số[-]trường[-]hợp[-]trúng[-]độc.[-]
Ếch sọc lưng vàng là một trong 4 chi ếch phi tiêu độc nhất. Nhưng nó chứa ít độc tính hơn chỉ có thể gây đau đớn, co giật nhẹ và thậm chí tê liệt trong một số trường hợp trúng độc.

 

Ếch[-]phi[-]tiêu[-]độc[-]sọc[-]ở[-]Trung[-]Mỹ[-]có[-]lượng[-]độc[-]tố[-]tương[-]đối[-]thấp[-]từ[-]0-0,8[-]microgram[-]nhưng[-]vẫn[-]có[-]khả[-]năng[-]gây[-]suy[-]tim[-]đối[-]với[-]các[-]động[-]vật[-]ăn[-]thịt[-]nó.[-]Loại[-]ếch[-]màu[-]xanh[-]sống[-]trên[-]cây[-]rừng[-]nhiệt[-]đới[-]ở[-]Ecuador[-]và[-]Peru.[-]Chất[-]độc[-]của[-]nó[-]có[-]thể[-]giết[-]chết[-]5[-]người.
Ếch phi tiêu độc sọc ở Trung Mỹ có lượng độc tố tương đối thấp từ 0-0,8 microgram nhưng vẫn có khả năng gây suy tim đối với các động vật ăn thịt nó. Loại ếch màu xanh sống trên cây rừng nhiệt đới ở Ecuador và Peru. Chất độc của nó có thể giết chết 5 người.

 

[-]Ếch[-]phi[-]tiêu[-]chân[-]đen[-]hay[-]ếch[-]phi[-]tiêu[-]nhị[-]sắc[-]ở[-]miền[-]Tây[-]Colombia[-]giết[-]chết[-]người[-]chỉ[-]với[-]150[-]microgram[-]độc[-]tố.[-]Nạn[-]nhân[-]bị[-]trúng[-]độc[-]sẽ[-]sốt,[-]đau[-]đớn,[-]co[-]giật,[-]liệt[-]hô[-]hấp[-]và[-]cơ[-]bắp[-]và[-]tử[-]vong.
Ếch phi tiêu chân đen hay ếch phi tiêu nhị sắc ở miền Tây Colombia giết chết người chỉ với 150 microgram độc tố. Nạn nhân bị trúng độc sẽ sốt, đau đớn, co giật, liệt hô hấp và cơ bắp và tử vong.

 

[-]Ếch[-]phi[-]tiêu[-]đỏ[-]là[-]loài[-]có[-]ít[-]độc[-]tính[-]nhất[-]đối[-]với[-]con[-]người[-]trong[-]số[-]loài[-]vật[-]sát[-]thủ[-]này.[-]Độc[-]tố[-]của[-]chúng[-]sẽ[-]gây[-]sưng[-]và[-]cảm[-]giác[-]bỏng[-]cháy[-]giống[-]như[-]bị[-]lửa[-]đốt[-]nếu[-]trúng[-]phải.
Ếch phi tiêu đỏ là loài có ít độc tính nhất đối với con người trong số loài vật sát thủ này. Độc tố của chúng sẽ gây sưng và cảm giác bỏng cháy giống như bị lửa đốt nếu trúng phải.

 

[-]Ếc[-]phi[-]tiêu[-]vàng[-]là[-]một[-]trong[-]những[-]loài[-]ếch[-]phi[-]tiêu[-]độc[-]nhất[-]thế[-]giới.
Ếch phi tiêu vàng là một trong những loài ếch phi tiêu độc nhất thế giới.

 

 

TTK (Tổng hợp KT, ĐVO)
Loading...
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Loài ếch cực độc có thể giết cả... voi

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
CPECO
Đường dây nóng
CPECO  TA Coaching @tahealingcoaching
Tin Môi Trường
VACNE 30 năm
 Sự thật rợn người sau cảnh dê leo cây kỳ thú

Sự thật rợn người sau cảnh dê leo cây kỳ thú Tin ảnh

(Tin Môi Trường) - Mới đây, một nhiếp ảnh gia đã vạch trần sự thật về cảnh tượng dê leo cây kỳ thú, chỉ rõ rằng đây chỉ là một mánh lừa đảo, trò bịp bợp để kiếm tiền của người dân địa phương.

Hội BVTN&MT Việt Nam
Loading...
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI