Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.vn
Website: www.tinmoitruong.vn

Năm 2022, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có 12 ngày tiếp dân

(08:50:28 AM 09/02/2022)
(Tin Môi Trường) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân 4 ngày trong năm 2022 tại địa chỉ số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ này trong năm 2022.

 
Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp định kỳ mỗi tháng một ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng) và tiếp đột xuất theo quy định.
 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân 4 ngày trong năm 2022. Địa điểm tiếp công dân là Trụ sở Tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
 
Năm 2022, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có 12 ngày tiếp dân
Thời gian tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2022.
 
Thành phần tham gia tiếp công dân gồm đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ và cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ; lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; lãnh đạo Vụ Pháp chế.
 
Đối với các đơn vị khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo đến thủ trưởng đơn vị tham gia tiếp nếu có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp lãnh đạo Bộ tiếp; chuẩn bị nội dung vụ việc tiếp công dân, báo cáo lãnh đạo Bộ (chủ trì tiếp) trước ngày tiếp công dân định kỳ một tuần.

 
Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân hàng ngày và tập trung vào các ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ này. Đồng thời  công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, thành phần tham dự trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn).
 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay là ông Trần Hồng Hà; 5 Thứ trưởng gồm các ông bà: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân và Nguyễn Thị Phương Hoa.
D.T