Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.vn
Website: www.tinmoitruong.vn

Nội dung chính buổi làm việc giữa Tổng cục Môi trường với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

(15:39:28 PM 19/03/2019)
(Tin Môi Trường) - Sáng 14/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài chủ trì buổi làm việc giữa Tổng cục Môi trường và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Tham gia buổi làm việc, về phía Tổng cục Môi trường còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; về phía Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam có TS. Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội và các thành viên của Hội. 
 
Nội dung chính buổi làm việc giữa Tổng cục Môi trường với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài và Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Sinh đều thống nhất đánh giá sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua rất hiệu quả, chặt chẽ, góp phần vào kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường (VEA) và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp thực hiện 06 nhiệm vụ chuyên môn.
 
Cụ thể, một là, VEA sẽ phối hợp với VACNE trong việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014, trong đó, tập trung vào các quy định về ĐTM, sàng lọc dự án đầu tư, giấy phép môi trường, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, công cụ kinh tế trong BVMT,…; đánh giá triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học thông qua việc tham vấn, thu thập thông tin với VACNE. 
 
Hai là, VEA sẽ triển khai phối hợp với VACNE trong hoạt động điều tra xã hội học để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương; đề nghị Hội cử đại diện Lãnh đạo Hội tham gia Hội đồng liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập để đánh giá, thẩm định kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương, phối hợp tổ chức công bố kết quả xếp hạng bảo vệ môi trường của địa phương.
 
Ba là, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức Chương trình Quốc tế về Bình chọn công nhận sản phẩm và công nghệ thân thiện môi trường, an toàn sức khỏe cộng đồng Việt Nam - Hàn Quốc (ENVI-PRO&TECH) năm 2019. VEA đồng ý với đề xuất của Hội và cử Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường làm đầu mối phối hợp với VACNE trong quá trình thực hiện.
 
Bốn là, VEA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VACNE tổ chức Diễn đàn nhằm tăng cường áp dụng công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. Tháng 11/2018, VEA đã phối hợp với VACNE tổ chức thành công Diễn đàn “Chung tay bảo vệ môi trường - Phát triển bền vững trong công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0”. Tại Diễn đàn này, các đại biểu đã đóng góp trực tiếp một số nội dung Định hướng áp dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) vào bảo vệ môi trường; đồng thời, chia sẻ thông tin, bổ sung những ngôn từ và định nghĩa mới về cách mạng 4.0, nhằm đảm bảo sự dễ hiểu và dễ áp dụng cho người dân.
 
Năm là, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. VEA ủng hộ, hỗ trợ VACNE tiếp tục duy trì và phát triển sự kiện Bảo tồn Cây di sản Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
 
Về Hội thảo lần thứ 8 về Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn, đây là hội thảo được VEA phối hợp với VACNE tổ chức liên tục từ năm 2008 đến nay. VEA đề xuất có buổi làm việc riêng với VACNE trong tháng 3/2019 để thảo luận cụ thể về việc tổ chức Hội thảo nêu trên lồng ghép với một số sự kiện, lễ kỷ niệm về đa dạng sinh học sẽ diễn ra trong năm 2019.
 
Với hoạt động đồng tổ chức Tọa đàm Liên kết bảo tồn đa dạng sinh học nhân Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5, VEA sẽ tiếp tục mời VACNE là đơn vị đồng chủ trì cuộc họp Diễn đàn đối tác về Đa dạng sinh học và phối hợp với VACNE trong quá trình chuẩn bị. Dự kiến, Diễn đàn sẽ được tổ chức vào tháng 5/2019 để hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học.
 
Đối với nhiệm vụ lập Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, Tổng cục đề xuất VACNE cử đại diện tham gia Tổ công tác xây dựng quy hoạch và hỗ trợ tư vấn chuyên gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia VEA sẽ phối hợp với VACNE trong việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan, trong đó bao gồm các hoạt động chuyên gia, tham vấn trong quá trình thực hiện.
 
Sáu là, thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 01 năm 2019, trong đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương; hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước, đồng thời tổ chức các hội thảo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Do vậy, VACNE có thể phối hợp, tham gia cùng Đoàn công tác của VEA khi làm việc với các địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và cử đại diện tham gia, có bài tham luận tại các Hội thảo về quản lý chất thải rắn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trong thời gian tới.
 
Ngoài ra, VEA đề xuất VACNE tham gia Giải thưởng Môi trường năm 2019 thông qua cử chuyên gia tham gia Hội đồng chấm giải.
 
Kết thúc buổi làm việc, một lần nữa Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và Tổng cục Môi trường trong thời gian qua và đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh, phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ này trong thời gian tới nhằm thực hiện thành công các công việc hai bên đã thống nhất. Ngoài ra, Tổng cục trưởng đề xuất Hội đẩy mạnh các biện pháp huy động nguồn lực xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, VACNE có thể tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là đối với vấn đề phân loại tại nguồn.
BTV -Tin nhanh Môi trường Việt Nam