Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.vn
Website: www.tinmoitruong.vn

10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Phát huy thế mạnh du lịch biển

(00:20:49 AM 10/10/2018)
(Tin Môi Trường) - Việt Nam là một trong những nước có lợi thế về du lịch biển. Sau 10 năm (2007-2017) thực hiện Chiến lược biển vào các chương trình, dự án phát triển, kinh tế du lịch biển tăng trưởng nhanh, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của cả nước.

 Đồ hoạ:10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Phát huy thế mạnh du lịch biển

TTXVN -TMT