»

Thứ hai, 28/09/2020, 21:55:32 PM (GMT+7)

Hội BVTN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(21:06:41 PM 26/05/2020)
(Tin Môi Trường) - Sau 5 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Hội BVTN&MT Đồng Nai đã thể hiện là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp lực lượng, cùng đóng góp tài lực bảo vệ thiên nhiên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Hội[-]BVTN&MT[-]Đồng[-]Nai[-]có[-]nhiều[-]đóng[-]góp[-]thiết[-]thực[-]phục[-]vụ[-]phát[-]triển[-]kinh[-]tế[-]-[-]xã[-]hội[-]địa[-]phương

Hội BVTN&MT tỉnh Đồng Nai tham gia Hội đồng Tư vấn phản biện Dự án xây dựng hồ chứa nước Cà Ròn
 
Từ số lượng cán bộ nhỏ và giàu tâm huyết ban đầu, đến nay Hội đã hình thành một tổ chức xã hội mạnh, có mạng lưới rộng khắp trong toàn tỉnh, với 198 hội viên nòng cốt và hàng nghìn cộng tác viên đang hoạt động trong mọi ngành nghề, cơ quan, địa phương và tổ chức xã hội. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, trong những năm qua Hội BVTN&MT Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong việc tập hợp lực lượng, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu: huy động sức mạnh của cộng đồng, trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững. Nhiều hội viên tập thể, hội viên liên kết của Hội như: Công ty CP Môi trường Sonadezi, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi, Công ty CPHH Vedan Việt Nam, Công ty CP Cảng Đồng Nai, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng…đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút nhiều hội viên tham gia, có tác động tích cực BVMT tại cơ sở. Điển hình như tổ chức “Ngày hội tái chế” “ Tết trồng cây” , “Đạp xe vì môi trường”...
 
Hoạt động nổi bật của Hội BVTN&MT tỉnh Đồng Nai trong những năm qua là công tác tư vấn, phản biện xã hội, thông qua các cuộc Hội thảo khoa học. Tại các diễn đàn này, nhiều ý kiến chuyên gia của Hội về các lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu,,, được Hội đồng khoa học chấp thuận, được dư luận xã hội đánh giá cao.
 
Cụ thể như: Hội đồng thẩm định/nghiệm thu các dự án/nhiệm vụ về tài nguyên nước; Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Điều tra, đánh giá vùng cấm, vùng hạn chế và lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh…Nhiều dự án/nhiệm vụ về môi trường khác, như: phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Hiện trạng môi trường Đồng Nai 5 năm (2010 - 2015); Hiện trạng môi trường đô thị Đồng Nai 2018; Phân loại chất thải rắn, sinh hoạt tại nguồn ở Đồng Nai;  Ứng phó biến đổi khí hậu đối với ngành văn hóa - thể thao - du lịch… Khảo sát, đánh giá tác động và đề xuất biện pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững việc sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ Trị An;  Tái sử dụng bùn thải làm chất đốt từ hệ thống xử lý nước thải KCN Long Thành và KCN Biên Hòa 2 của Tổng Công ty Sonadezi;  Dự án hồ chứa nước Cà Ròn tại Gia Canh, Định Quán; Phát triển công nghệ mới trong xử lý nước thải dệt nhuộm; Ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;  Quản lý đấu nối nước mưa, nước thải và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN trên địa bàn tỉnh;  Công nghệ sản xuất vải sạch bằng CO2….
 
Nhờ có uy tín, nhiều vị lãnh đạo của Hội BVTN&MT tỉnh Đồng còn thường xuyên được mời tham gia Ban giám khảo Hội thi sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh do Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức. Ngoài ra, Hội còn cử các thành viên và vận động hội viên của mình, hưởng ứng các hoạt động môi trương do các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức như: Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Ngày nước Thế giới, Giờ Trái đất, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tết trồng cây nhớ ơn Bác, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Các hoạt động này, không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của Hội, mà còn góp phần động viên phong trào và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 

Hội[-]BVTN&MT[-]Đồng[-]Nai[-]có[-]nhiều[-]đóng[-]góp[-]thiết[-]thực[-]phục[-]vụ[-]phát[-]triển[-]kinh[-]tế[-]-[-]xã[-]hội[-]địa[-]phương

Một trong số 89 bể lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng
 
Hoạt động nổi bật của Hội BVTN&MT tỉnh Đồng Nai trong những năm qua là công tác tư vấn, phản biện xã hội, thông qua các cuộc Hội thảo khoa học. Tại các diễn đàn này, nhiều ý kiến chuyên gia của Hội về các lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu,,, được Hội đồng khoa học chấp thuận, được dư luận xã hội đánh giá cao.
 
Cụ thể như: Hội đồng thẩm định/nghiệm thu các dự án/nhiệm vụ về tài nguyên nước; Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Điều tra, đánh giá vùng cấm, vùng hạn chế và lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh…Nhiều dự án/nhiệm vụ về môi trường khác, như: phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Hiện trạng môi trường Đồng Nai 5 năm (2010 - 2015); Hiện trạng môi trường đô thị Đồng Nai 2018; Phân loại chất thải rắn, sinh hoạt tại nguồn ở Đồng Nai;  Ứng phó biến đổi khí hậu đối với ngành văn hóa - thể thao - du lịch… Khảo sát, đánh giá tác động và đề xuất biện pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững việc sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ Trị An;  Tái sử dụng bùn thải làm chất đốt từ hệ thống xử lý nước thải KCN Long Thành và KCN Biên Hòa 2 của Tổng Công ty Sonadezi;  Dự án hồ chứa nước Cà Ròn tại Gia Canh, Định Quán; Phát triển công nghệ mới trong xử lý nước thải dệt nhuộm; Ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;  Quản lý đấu nối nước mưa, nước thải và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN trên địa bàn tỉnh;  Công nghệ sản xuất vải sạch bằng CO2….
 
Nhờ có uy tín, nhiều vị lãnh đạo của Hội BVTN&MT tỉnh Đồng còn thường xuyên được mời tham gia Ban giám khảo Hội thi sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh do Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức. Ngoài ra, Hội còn cử các thành viên và vận động hội viên của mình, hưởng ứng các hoạt động môi trương do các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức như: Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Ngày nước Thế giới, Giờ Trái đất, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tết trồng cây nhớ ơn Bác, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Các hoạt động này, không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của Hội, mà còn góp phần động viên phong trào và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Lê Văn Nghĩa, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Đồng Nai
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: Hội BVTN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường
Đường dây nóng
 TA Coaching @tahealingcoachingCPECO
Tin Môi Trường
 Vật lộn với 600 vụ cháy rừng, bang California cầu cứu

Vật lộn với 600 vụ cháy rừng, bang California cầu cứu

(Tin Môi Trường) - California đang chiến đấu với gần 600 vụ cháy rừng khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Các quan chức bang này phải liên hệ với các bang và quốc gia khác yêu cầu trợ giúp.

VACNE 30 năm
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI