»

Thứ ba, 22/08/2017, 16:16:44 PM (GMT+7)

“Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”

(07:57:19 AM 16/12/2016)
(Tin Môi Trường) - Trong hai ngày 15 - 16/12, tại tỉnh Lào Cai, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Lào Cai và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ông Lê Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai, bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành, UBND tỉnh Lào Cai, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước.

 

Trong[-]hai[-]ngày[-]15[-]-[-]16/12,[-]tại[-]tỉnh[-]Lào[-]Cai,[-]Tổng[-]cục[-]Môi[-]trường,[-]Bộ[-]TN&MT,[-]phối[-]hợp[-]với[-]Sở[-]TN&MT[-]tỉnh[-]Lào[-]Cai[-]và[-]Chương[-]trình[-]phát[-]triển[-]Liên[-]hợp[-]quốc[-]tại[-]Việt[-]Nam[-](UNDP[-]Việt[-]Nam[-]đã[-]tổ[-]chức[-]Hội[-]thảo[-]khởi[-]động[-]dự[-]án[-]“Xây[-]dựng[-]năng[-]lực[-]cho[-]việc[-]phê[-]chuẩn[-]và[-]thực[-]hiện[-]Nghị[-]định[-]thư[-]Nagoya[-]về[-]tiếp[-]cận[-]nguồn[-]gen[-]và[-]chia[-]sẻ[-]lợi[-]ích[-]tại[-]Việt[-]Nam”.[-]

Quang cảnh Hội thảo khởi động dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”. 

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tài cho biết, Việt Nam là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, được biết đến với sự phong phú về các giống cây trồng, vật nuôi, nguồn gen dược liệu cũng như nhiều tri thức truyền thống gắn với nguồn gen. Tuy nhiên, dạng sinh học của Việt Nam vẫn đang bị xói mòn và suy giảm. Chúng ta chưa phát huy được hết các lợi thế do đa dạng sinh học, đặc biệt là nguồn gen mang lại. Thất thoát, mai một về nguồn gen vẫn đang hiện hữu mà chưa có giải pháp quản lý hữu hiệu để khẳng định chủ quyền của quốc gia... Hội thảo là cơ hội để Việt Nam tăng cường thực hiện quản lý việc sử dụng nguồn gen một cách bền vững, chú trọng chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Hội thảo ngày hôm nay cũng là dịp để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo khởi động dự án, cũng như kế hoạch thực hiện dự án nhằm đạt được mục tiêu và các kết quả đầu ra của dự án. 

 
Báo cáo tại Hội thảo cho thấy, trong những năm qua, đa dạng sinh học của nước ta bị suy giảm nghiêm trọng một phần do sự chồng chéo, hạn chế trong công tác quản lý, một phần do nhận thức của người dân chưa cao, bên cạnh đó nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn còn hạn hẹp. Chúng ta vẫn còn thiếu thông tin về các nguồn gen để tiếp cận nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thương mại. Việc chia sẻ lợi ích giữa bên sử dụng và bên cung cấp nguồn gen chưa được thực hiện do chúng ta chưa hình thành được hành lang pháp lý để quản lý. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều nước đang phát triển, do vậy quyền và lợi ích của các nước cung cấp nguồn gen chưa được bảo đảm thực hiện.
 
Thúc đẩy việc quản lý việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, Bộ TN&MT đã phối hợp UNDP Việt Nam xây dựng dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam” đề nghị Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ. Dự án đã được GEF phê chuẩn năm 2015 và đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 1953/QĐ-TTg ngày 10/11/2015. Ngày 31/3/2016, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-BT phê duyệt Dự án và giao Tổng cục Môi trường là Chủ dự án. Dự án được triển khai với các mục tiêu cụ thể: (1) Xây dựng và thực hiện khung pháp lý quốc gia về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; (2) tăng cường năng lực quốc gia về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; (3) hỗ trợ thực hiện thỏa thuận về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích dựa trên hợp tác công-tư. Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với tổng kinh phí 12,5 triệu đô la Mỹ.
 
Trong[-]hai[-]ngày[-]15[-]-[-]16/12,[-]tại[-]tỉnh[-]Lào[-]Cai,[-]Tổng[-]cục[-]Môi[-]trường,[-]Bộ[-]TN&MT,[-]phối[-]hợp[-]với[-]Sở[-]TN&MT[-]tỉnh[-]Lào[-]Cai[-]và[-]Chương[-]trình[-]phát[-]triển[-]Liên[-]hợp[-]quốc[-]tại[-]Việt[-]Nam[-](UNDP[-]Việt[-]Nam[-]đã[-]tổ[-]chức[-]Hội[-]thảo[-]khởi[-]động[-]dự[-]án[-]“Xây[-]dựng[-]năng[-]lực[-]cho[-]việc[-]phê[-]chuẩn[-]và[-]thực[-]hiện[-]Nghị[-]định[-]thư[-]Nagoya[-]về[-]tiếp[-]cận[-]nguồn[-]gen[-]và[-]chia[-]sẻ[-]lợi[-]ích[-]tại[-]Việt[-]Nam”.[-]
 
Phát biểu tại Hội thảo, bà Akiko Fujii chia sẻ: “Sự cần thiết phải đảm bảo cho người dân sống bên trong và xung quanh các khu vực có tài nguyên thiên nhiên được tiếp cận và có quyền sử dụng tài nguyên đang được công nhận ngày càng rộng rãi”. Bà Fujii hoan nghênh Việt Nam đã đi tiên phong trong việc thực hiện “Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích”. Bà cho biết dự án mới này sẽ giúp thiết lập nền tảng quan trọng cho việc thực hiện lâu dài Nghị định thư thông qua  xây dựng và thực hiện khung chính sách, pháp lý và thể chế quốc gia cũng như nâng cao nhận thức và năng lực của các bên liên quan về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
 
Tại hội thảo, đại diện Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng Cục Môi trường, giới thiệu Tổng quan về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, và đại diện của UNDP giới thiệu Tổng quan quản lý dựa trên kết quả và các mốc giám sát đánh giá của UNDP-GEF. Các đại biểu cũng lắng nghe và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo khởi động dự án và kế hoạch thực hiện dự án nhằm đạt được mục tiêu và các kết quả đầu ra của dự án. Trong khung Chương trình của Hội thảo, ngày 16/12, các đại biểu đi khảo sát tình hình bảo tồn nguồn gen tại xã Tả Phìn, Sa Pa.
 

 Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính ĐDSH cao trên thế giới. Nguồn tài nguyên sinh học có vai trò thiết yếu đối với công cuộc giảm nghèo, là nguồn sống trực tiếp của nhân dân, là cơ sở cho phát triển KT-XH bền vững của quốc gia. ĐDSH được xem là nền tảng cho tăng trưởng xanh, là giải pháp then chốt nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH ở Việt Nam. Tuy nhiên, các nỗ lực về bảo tồn ĐDSH của Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức để duy trì tính toàn vẹn của nguồn gen, loài, quần thể và các hệ sinh thái. Cùng với quá trình toàn cầu hoá, sự gia tăng dân số và yêu cầu của sự phát triển kinh tế, các nguồn gen động, thực vật, vi sinh vật và cả những kiến thức truyền thống  về nguồn gen này đang bị mai một, suy thoái và  mất dần. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự suy thoái nguồn gen đó là nhận thức về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích còn hạn chế.

 
Trong năm 2010, Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (gọi tắt là Nghị định thư ABS) được Hội nghị các bên tham gia Công ước ĐA dạng sinh học thông qua vào tháng 10 năm 2010 tại Nagoya Nhật bản. Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS) hướng tới mục tiêu đảm bảo tính hợp pháp của các quốc gia cung cấp tài nguyên đa dạng sinh học và tri thức bản địa (chủ yếu là các quốc gia giàu tài nguyên đa dạng sinh học) và các quốc gia sử dụng tài nguyên (phần lớn là các quốc gia phát triển sử dụng cho mục đích nghiên cứu dược phẩm, hóa sinh). Sự ra đời của Nghị định thư Nagoya về ABS là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Công ước đa dạng sinh học, đặc biệt là mục tiêu thứ 3 của Công ước – “chia sẻ hợp lý và công bằng lợi ích thu được từ việc sử dụng nguồn tài nguyên di truyền”;
 
Việc tham gia Nghị định thư Nagoya về ABS được xem là một cơ hội để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, của cộng đồng, người dân về giá trị và lợi ích của nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen nói riêng và tầm quan trọng phải bảo tồn ĐDSH nói chung, từ đó phát huy các chính sách pháp luật quốc gia đối với vấn đề tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Ngoài những lợi ích mang lại trong nước thì việc tham gia Nghị định thư sẽ tạo cho Việt Nam một cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc trong việc bảo vệ quyền và lợi ích công bằng của người cung cấp nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen ở Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường về ABS...".
NGUYÊN KHÔI/ Tin Môi Trường
TÁI CHẾ ĐƠN GIẢN THẾ

Gửi ý kiến bạn đọc về: “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”

* *
*
*
Chọn file
(File: .Zip - 2M)
(Tin Môi Trường hoan nghênh các ý kiến đóng góp của bạn đọc cho bài viết. Các thảo luận sẽ được xem xét trước khi đăng tải. Tin Môi Trường giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến không nhất thiết thể hiện quan điểm của Tin Môi Trường. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của các bạn)
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Đường dây nóng
Cảnh báo cháy rưngTHCM
 Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

(Tin Môi Trường) - Ngày 12/ 5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Nghị định được ban hành nhằm nội luật hóa các quy định của Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen (sau đây gọi là Nghị định thư Nagoya) mà nước ta là quốc gia thành viên từ năm 2014.

VACNE
 Lịch sử Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6

Lịch sử Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6

(Tin Môi Trường) - Đại Hội đồng Liên hợp quốc sáng lập Ngày Môi trường thế giới vào năm 1972, đánh dấu ngày khai mạc Hội nghị Stockholm về Môi trường và Con người (05/6/1972). Đây cũng là ngày Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ra đời.

Banner QC
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI