Chính sách - Dự án

Chủ nhật, 17/12/2017, 15:21:50 PM (GMT+7)
 • Luật môi trường - Chương II - Tiêu chuẩn môi trường
  (18:22:52 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương III - Đánh giá môi trường chiến lược
  (18:22:50 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương IV - Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
  (18:22:48 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương V - Bảo vệ môi trường trong sản xuất
  (18:22:46 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương VI - Bảo vệ môi trường đô thị
  (18:22:44 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương VII - Bảo vệ môi trường biển
  (18:22:42 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương VIII - Quản lý chất thải
  (18:22:40 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Luật Môi trường - Chương IX
  (18:22:38 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

 • Sản xuất thủy điện, nước sạch phải trả phí môi trường
  (18:22:36 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Từ ngày 1/1/2011, các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch, công nghiệp, kinh doanh du lịch hưởng lợi từ môi trường rừng... phải chi trả tiền để bảo vệ môi trường. Còn người trồng rừng sẽ nhận được tiền công.

 • Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (18:22:35 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ thì các bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.

 • Thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
  (18:22:33 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Ngày 11/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

 • Miễn thuế cho quỹ phát triển đất
  (18:22:31 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Từ ngày 10/11, quỹ phát triển đất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trong trường hợp ứng vốn để phục vụ mục đích xã hội và công trình công cộng địa phương.

 • Ban hành danh mục văn bản về chi tiết 10 luật
  (18:22:29 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Ngày 28/10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành.

 • Khung giá đất Hà Nội 2011 có thể không vượt 81 triệu đồng
  (18:22:28 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Ngoài việc bổ sung 42 đường phố mới, giá đất năm 2011 về cơ bản vẫn giữ nguyên năm 2010 và mức cao nhất vẫn là 81 triệu đồng ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào thuộc quận Hoàn Kiếm.

 • Học sinh, sinh viên được vay 900.000 đồng/tháng
  (18:22:26 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Theo đó, từ ngày 15-11-2010, mức cho vay tối đa đối với HSSV là 900.000 đồng/tháng/HSSV, tăng 40.000 đồng/tháng/HSSV so với mức vay hiện nay.

 • Nhà ở riêng lẻ sẽ không bị thu lệ phí trước bạ
  (18:22:24 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - Theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 có quy định không thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp cá nhân tạo lập nhà ở thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

 • Thuế nhập khẩu xăng dầu còn 12%
  (18:22:22 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -Bộ Tài chính chiều nay công bố giảm thuế nhập khẩu xăng từ mức 17% xuống còn 12%, áp dụng đối với các tờ khai hải quan ngay từ ngày ký quyết định 1/12.

 • Phải tháo mũ bảo hiểm, khẩu trang khi giao dịch ATM
  (18:22:21 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -Theo dự thảo dự thảo quy chế giao dịch trên máy rút tiền tự động (ATM) vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến, trước khi thực hiện giao dịch trên máy ATM, chủ thẻ phải tháo mũ bảo hiểm, khẩu trang để camera tại buồng ATM nhận diện khuôn mặt của người rút tiền.

 • Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
  (18:22:19 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định miễn phí xây dựng, theo đó, miễn phí xây dựng quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí.

 • Đơn giản hóa các thủ tục hành chính
  (18:22:17 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -Theo Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ ban hành phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều thủ tục không cần thiết đã được bãi bỏ hoặc quy định cụ thể nhằm giúp người dân dễ thực hiện.

 • Đổ rác không đúng quy định bị phạt đến 15 triệu đồng
  (18:22:15 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -Tổ chức, cá nhân vận chuyển và đổ rác không đúng nơi quy định bị phạt từ 10 -15 triệu đồng. Đó là nội dung trong quy định mới bổ sung của UBND TP Hà Nội (Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung Điều 13) về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • Hà Nội ban hành quy định giá các loại đất năm 2011
  (18:22:13 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2011. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010.

 • Tăng lương tối thiểu vùng
  (18:22:12 PM 18/06/2011)

  (Tin Môi Trường) - -Từ ngày 1/1/2011, lương tối thiểu vùng (LTTV) đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ được điều chỉnh tăng thêm 100.000-370.000 đồng một tháng.

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
Đường dây nóng
Cảnh báo cháy rưngTHCM
 Công ước Luật Biển 1982 - Cơ sở pháp lý xác lập quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông

Công ước Luật Biển 1982 - Cơ sở pháp lý xác lập quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông

(Tin Môi Trường) - Được ký kết ngày 10/12/1982 và chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/1994, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) ra đời, đã đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về việc thiết lập một trật tự pháp lý mới trên biển, đồng thời dung hòa được quyền và lợi ích giữa các quốc gia.

VACNE
 HUSTA và VACNE chung một mái nhà, rất gần về lý tưởng và mục đích

HUSTA và VACNE chung một mái nhà, rất gần về lý tưởng và mục đích

(Tin Môi Trường) - Tại Hội thảo chào mừng Lễ kỷ nệm 35 năm Ngày thành lập HUSTA và đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai ( lần thứ hai), TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE đã có bài tham luận chào mừng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung tham luận này.

Banner QC
 30 NĂM VACNE: Tiếp cận vấn đề biến đổi khí hậu bằng loạt Hội thảo "Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam"

30 NĂM VACNE: Tiếp cận vấn đề biến đổi khí hậu bằng loạt Hội thảo "Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam"

(Tin Môi Trường) - "Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam đóng góp tích cực vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu" là sự khẳng định của GS. Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA và TS. Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&Môi trường tại Hội thảo năm 2011.

Kết nối yêu thương
KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI