Chi tiết ảnh

Thứ năm, 29/09/2022, 22:28:36 PM (GMT+7)

Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân

Previous
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 1
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 1

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 2
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 2

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 3
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 3

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 4
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 4

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 5
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 5

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 6
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 6

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 7
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 7

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 8
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 8

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 9
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 9

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 10
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 10

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 11
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 11

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 12
  Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 12

  (Tinmoitruong.vn) - Từ đầu năm 2013 đến nay, cán bộ cảnh sát khu vực (CSKV) phường Thanh Bình (quận Hải Châu - Đà Nẵng) đi xe đạp thực thi nhiệm vụ. Đây là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, được người dân đồng tình ủng hộ.

Next
Next
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 1
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 2
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 3
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 4
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 5
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 6
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 7
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 8
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 9
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 10
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 11
 • Cảnh sát đi xe đạp để gần gũi với nhân dân 12
Previous
Tim kiem ky luc Tin Moi Truong

Gửi ý kiến bạn đọc về:

* *
*
*
CPECO

Ảnh mới nhất

(Tin Môi Trường) - Những ai từng đi Mộc Châu dịp xuân về dường như không khỏi ngỡ ngàng...

Ảnh đẹp trong tuần

(Tin môi trường) -Cây thốt nốt gắn liền với vùng Thất Sơn (hay còn gọi là vùng Bảy Núi)...

Bkav
Hoc vien NIIT
Loading...